فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم


 

رئیس جمهور، رئیس عالیه چهار فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران است.

IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید

جدید ترین تصاویر

سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_8
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_5
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_5
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_4

پخش فیلم