رئیس جمهور، رئیس عالیه چهار فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران است.

جدید ترین تصاویر

اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_4
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_7
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_1
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_9

پخش فیلم