رئیس جمهور، رئیس عالیه چهار فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران است.

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_5
07
گرامیداشت روز مهندسی
گرامیداشت روز کشاورزی