رئیس جمهور، رئیس عالیه چهار فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران است.

جدید ترین تصاویر

گرامیداشت روز مهندسی
همایش گروه علوم انسانی
سمینار نقش زنان در علم و فناوری در ایران_1
انرژی و محیط زیست