رئیس جمهور، رئیس عالیه چهار فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران است.

IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

08
02
دیدار رئیس آکادمی علوم لهستان با رئیس فرهنگستان علوم_1
دکتر رضا داوری اردکانی