رئیس جمهور، رئیس عالیه چهار فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران است.

جدید ترین تصاویر

سمینار نقش زنان در علم و فناوری در ایران_3
آقای دکتر جعفر توفیقی
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_2
آقای دکتر غلامرضا اعوانی

پخش فیلم