با عنایت به مصوبات جلسه 440 مورخ 1378/01/24 و جلسه 474 مورخ 1379/11/11 شورای­ عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تأسیس مرکزی برای آینده ­نگری علوم، فناوری و توسعه کشور زیر نظر فرهنگستان علوم و در اجرای بند 5 مصوبات نود و یکمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم مورخ 1389/02/23 و بند 21 مصوبات بیست و چهارمین جلسه هیأت امنای فرهنگستان­ ها مورخ 1389/11/19 و بند 22 مصوبات بیست و ششمین جلسه هیأت امنای فرهنگستان­ ها مورخ 1391/07/04، به منظور فراهم­ ساختن امکان انجام وظایف قانونی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران بر پایه مطالعات علمی و آینده ­نگرانه، مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم با نام انگلیسی Center for Science and Technology Studies تشکیلشده است. این مرکز تابع مقررات، ضوابط و آیین ­نامه­ های مصوب فرهنگستان علوم است.

 

هدف مرکز

هدف مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم، همکاری و سعی در تحقق اهداف فرهنگستان و اجرای مأموریت­ ها و وظایف آن از طریق انجام مطالعات مورد نیاز فرهنگستان بخصوص مطالعات بین­ رشته­ ای و فرا رشته­ ای در زمینه آینده ­نگری و سیاستگذاری علم و فناوری و فرهنگ است.

 

وظایف مرکز

وظیفه مرکز بر اساس برنامه­ های مصوب و مطالعات مورد نیاز فرهنگستان: «مطالعه و ارزیابی و آینده­ نگری وضعیت علوم، فناوری و توسعه کشور و توجه ویژه به مسائل و موضوعات بین ­رشته ­ای و فرا رشته ­ای و علوم و فناوری­ های نوین»، «مطالعه و ارزیابی سیاستگذاری­ ها و تصمیم­ سازی­ های علم و فناوری و فرهنگ»، «مطالعه و ارزیابی مسائل و موضوعات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر توسعه و پیشرفت علمی کشور»، با هدف اجرای برنامه ­ها و طرح ­های پژوهشی مورد نیاز فرهنگستان و گروه ­های علمی آن است.

برنامه­ ها و طرح­ های مطالعاتی از طرف فرهنگستان به مرکز اعلام و ارجاع می­ شود و نتایج آنها به فرهنگستان اعلام خواهد شد.

مرکز نیز می ­تواند طرح­ ها و برنامه ­های پیشنهادی ­اش را به فرهنگستان اعلام کند تا پس از تصویب شورای علمی فرهنگستان، به انجام آنها بپردازد و نتایج آن را به فرهنگستان ارسال کند.

 

رئیس مرکز

رئیس مرکز از میان اعضای فرهنگستان با تعیین و حکم رئیس فرهنگستان برای مدت 4 سال منصوب می­ شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است. رئیس مرکز مسئول امور مدیریتی، علمی و انجام وظایف و مأموریت­ های قانونی مرکز است. اکنون آقای دکتر عباس منوچهری سرپرست مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان است.

 

کمیسیون های مطالعاتی مرکز

در حال حاضر 4 کمیسیون مطالعاتی در مرکز مطالعات فرهنگستان مشغول فعالیتند که آن کمیسیون ها عبارتند از: 

- کمیسیون مطالعات آینده ­نگری علم و فناوری 

- کمیسیون مطالعات سیاستگذاری علم و فناوی

- کمیسیون مطالعات میان رشته ای ها و علوم و فناوری های نوین 

- کمیسیون مطالعات اقتصادی و اجتماعی

 

رؤسای کمیسیون­ های مرکز از میان اعضای فرهنگستان، به پیشنهاد رئیس مرکز و تعیین و حکم رئیس فرهنگستان برای مدت 2 سال تعیین می­ شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

سایر کمیسیون­ های مورد نیاز با پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب مجمع عمومی فرهنگستان، با حکم رئیس فرهنگستان تشکیل می­ شوند.

 

 

 

 

 

 

IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
اسلام و محیط زیست
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر غلامرضا اعوانی
عدالت با رعایت حقوق متقابل مردم و حاکمیت ظهور می‌کند
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر رضا داوری اردکانی
اصحاب ایدئولوژی فلسفه را آلوده به سیاست کردند
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در غرب زنده است
IMAGE گفتگو با دکتر حسن تاج بخش
کتابخانه شکوفه‌زار دانشمندان است

جدید ترین تصاویر

01
06
دکتر محسن بهرامی
دکتر حسن تاج بخش