جدید ترین تصاویر

دکتر بهرام دبیر
دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_10
دکتر رسول جعفریان
دیدار رئیس آکادمی علوم لهستان با رئیس فرهنگستان علوم_1