- آینده نگری وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به تغییرات جهانی و روند رو به رشد فناوری ها - فاز اول: بررسی وضعیت موجود تولیدهای زراعی، باغبانی، دامی و منابع طبیعی به روش مطالعات اسنادی و تنظیم گزارش، 1399
- تحلیل و طبقه بندی رساله های دکتری دفاع شده معماری در دانشگاه های جهان، 1399
- آسیب شناسی ساختار و فرآیند سیاستگذاری آموزش عالی ایران در راستای توسعه اقتصادی پایدار، 1398
- انجام تحقیقات و تدوین بررسی نقش و جایگاه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی و مدیریت مزرعه در افزایش اثربخشی تحقیقات فنی و تخصصی زیستی بخش کشاورزی، 1397 (طرح مزبور با حمایت مالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اجرا شده است)
- نقش زنان در علم و فناوری در ایران، 1397
- تطور مفهوم علم در ادبیات اسلامی - ایرانی، 1397
- اطاله دادرسی در امور مدنی و راهکارها، 1397
- طراحی سامانه مدیریت یکپارچه توسعه پایدار کشور، 1396
- بررسی مسائل و مشکلات گلخانه ها و فرآورده های گلخانه ای ایران، 1396
- دانشگاه های آینده، 1396
- بررسی و تحلیل گزارشهای پروژه هزاره سازمان ملل (سالهای 2007، 2008 و 2009) و اجلاس کیوتو و انطباق آن با وضعیت ایران، 1396
- آینده پژوهی درباره نقش مؤثر و مطلوب فرهنگستان در نظام علم و فناوری، نگاشت سناریوهای آینده، 1396
- تدوین راهبردها و سیاست های مقابله با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها) و همچنین توجه به بیماری های نوپدید و بازپدید، 1395
- تلفیق گزارشهای ارسالی از سوی مدیران طرحهای بررسی وضعیت علم در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1395
- وضعیت ساختار علم در کشور با توجه به شرایط و موانع تاریخی، فرهنگی علم، پژوهش و تکنولوژی- بخش دوم، 1395
بررسی و ارزيابی كيفی مجلات علمی كشاورزی و منابع طبيعی، 1395 
- تلفیق گزارش های ارسال از سوی مدیران طرح های پژوهشی بررسی وضعیت علم در کشور- بخش دوم، 1395
- فرهنگ سازی محیط زیست - بخش دوم، 1395
- گردآوري و تدوين سالانه كتاب وضعيت محيط¬ زيست ايران، 1395
- بررسی وضعیت آینده نگری در ایران و چند کشور منتخب جهان، 1394
- بررسی وضعیت علوم انسانی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1394
- بررسی وضعیت علوم و مطالعات اسلامی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1394
- بررسی وضعیت علوم پایه در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1394
- بررسی وضعیت علوم دامپزشکی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1394
- بررسی وضعیت علوم کشاورزی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1394
- بررسی وضعیت علوم مهندسی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1394
- سیر تاریخی علوم پزشکی در حیطه ایران و اسلام- بخش دوم، 1394
- ارزيابی ساختار و كاركرد نظام برنامه ريزی توسعه و عوامل و موانع تحقق اهداف برنامه های توسعه در ايران، 1394
- بررسی مطالعات انجام شده در زمينه آلودگی مواد غذايی با باكتري های بيماريزا در ايران- بخش آلودگی مواد غذايي با منشاء گياهی، 1393
- نيازسنجی آموزشی و كاربردی برای رشته های فنی و مهندسی (دانشجويان و فارغ التحصيلان) در راستای آينده شغلی و تحصيلی آنان و اجرای آن برای رشته مهندسی صنايع به عنوان الگو، 1393
- معيارهای ارزيابی مجلات علمی مهندسی ايران، 1392
- مطالعه ای در زمينه آينده اقتصاد ايران، 1392
- فيزيك ايران؛ گذشته و حال، 1392
- تاريخ مهندسی در ايران، 1392
- آينده بازيافت مواد، 1391
- بررسی مطالعات انجام شده در زمينه آلودگی مواد غذايی با باكتري های بيماری زا در ايران- بخش آلودگی مواد غذايی با منشاء دامی، 1391
- بررسي وضعيت كنوني درك عمومي، آموزش و پژوهش علم فيزيك در كشور و ارتباط آن با نيازهای جامعه و ضرورت همگانی كردن، 1391
- بررسی رساله های دكتری در زمينه كشاورزی و منابع طبيعی در دانشگاه ها به منظور تعيين نقش آنها در اعتلای سطح علمی و رفع نيازهای كشور، 1391
- ارزيابي تكنولوژي هاي لازم به منظور بهینه سازی تولید و مصرف انرژی با ملاحظات زیست محیطی ملی و جهانی و کنوانسیون های بین المللی، 1391
- جزر و مد قرمز و چگونگی حل مشكلات آن، 1391
- بررسی تعیین وضعیت موجود، مشکلات و راهکارها برای بهبود کمی و کیفی محصولات مهم باغبانی ایران: مرحله آخر: گیاهان گرمسیری و نیمه گرمسیری (انار، انجیر، کیوی، پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، زیتون و خرما، 1391
- بررسی پيامدهای تحريم احتمالی سازمان ملل عليه ايران و ارائه راهكار، 1390
- بررسی وضعيت سل دامی در كشور و راهكارهای مناسب جهت كنترل آن، 1390
- آموزش دامپزشكی در كشور و راهكارهای ارتقای آن، 1390
- بررسی نحوه نظارت و كنترل سلامت مواد غذايی جامعه و ارائه راهكار، 1390
- نقش اديان در جلوگيری از تخريب و تضييع محيط زيست، 1390
- بررسی جايگاه، وضعيت و جهت گيری پژوهشی علم نانو در كشور، 1390
- ساز و كار ارزيابی برنامه های آموزش مهندسی ايران، 1390
- علم در ایران از دارالفنون تاکنون، 1389
- مقایسه تطبیقی نظام اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان (کشورهای منتخب)، 1389
- چگونگی تعامل بهینه ایران با سایر کشورهای مهم جهان با توجه خاص به فرايند شكل گيري و سوابق تاريخی آنها، 1389
- بررسی نیازها و مشکلات مواد اولیه تولید دارو در کشور در جهت کاهش وابستگی صنایع دارویی، 1389
- بررسی مسائل کشاورزی و منابع طبیعی کشور (از نظر آب، خاک، نیروی انسانی، جنگلها، مراتع، محصولات گیاهی، گیاه پزشکی، محصولات دامی و صنایع تبدیلی) و پیشنهاد راه حل آنها، 1389
- بررسی وضعیت فناوری زیستی در کشور و مقایسه آن با چند کشور جهان، 1389
- بررسی وضعیت مواد نو و کاربرد آن در ایران و چند کشور جهان، 1389
- بررسی آینده محیط زیست در ایران و پیشنهاد تدوین برنامه ای جهت ایجاد سامانه پویا برای حفظ محیط زیست، 1389
- تدوين فرهنگ اصطلاحات كشاورزی و منابع طبيعی- بخش دوم، 1389
- بررسی و تحلیل گزارش های پروژه هزاره سازمان ملل و انطباق آن با وضعیت ایران، 1389
- چشم انداز خطرات آینده: سیر بیماری های دام، طیور و آبزیان در ایران، 1388
- اهمیت آلودگی شیمیایی مواد غذایی با منشاء دامی و بررسی وضعیت موجود در ایران، 1388
- بررسی و تعیین وضعیت موجود، مشکلات و راهکارها برای بهبود کمی و کیفی محصولات مهم باغبانی ایران- مرحله چهارم: ریزمیوه ها (انگور و توت فرنگی)، 1388
- جایگاه، ماموریت و ساختار کانون های تفکر در توسعه پایدار، 1388
- مطالعه اوليه آينده نگری صنايع نفت و گاز و پتروشيمی كشور، 1388
- ابعاد و موقعيت كنونی جامعه شناسی و زمينه های وابسته به آن نظير جامعه شناسی شهری و روستايی، 1387
- وضعيت ساختار علم در كشور با توجه به شرايط و موانع تاريخی، فرهنگی علم، پژوهش و تكنولوژی در كشور- بخش اول، 1387
- بررسی وضعیت علوم انسانی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش اول، 1387
- بررسی وضعيت علوم پايه در كشور برای جهت گيری آينده- بخش اول، 1387
- بررسی وضعیت علوم دامپزشکی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش اول، 1387
- سیر تاریخی علوم پزشکی در کشور برای جهت گیری آینده –بخش اول، 1387
- بررسی تعيين وضعيت موجود، مشكلات و راهكارها برای بهبود كمی و كيفی محصولات مهم باغبانی ايران- فاز سوم: خشك ميوه ها (پسته، فندق، گردو، بادام)، 1387
- بررسی بازده سرمایه گذاری های انجام شده در تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 1387
- توسعه و تکمیل طرح پژوهشی بررسی جنبه های آموزشی، پژوهشی و تکنولوژیکی علوم کشاورزی و منابع طبیعی در حال و آینده تا سال 1400- بخش دوم، 1387
- بررسی خطرات پنهانی كه سلامت غذايی جامعه را تهديد می کند و پيشنهادهای عملی برای كاهش آن، 1387
- تأثير تغيير اقليم بر عملكرد و توليد گندم كشور و ارزيابی راهكارهای سازگار با شرايط اقليمی آينده، 1387
- بررسی وضعيت علوم كشاورزی در كشور برای جهت گيری آينده- بخش اول، 1387
- بررسی وضعیت علوم و مطالعات اسلامی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش اول، 1387
- بررسی وضعيت علوم مهندسی در كشور برای جهت گيری آينده- بخش اول، 1387
- فرهنگ سازی مسائل محیط زیست در کشور، 1387
- برنامه ريزی توسعه زبان شناسی در 20 سال آينده در ايران به منظور و در راستای رشد انديشه علمی و آگاهی اجتماعی، 1386
- برنامه ريزی توسعه زبان شناسی در 20 سال آينده در ايران به منظور و در راستای رشد انديشه علمی و آگاهی اجتماعی، 1386
- تعيين اهميت اقتصادی بيماريهای دام، طيور و آبزيان ايران، 1386
- بررسی امكانات توسعه آبزی پروری دريايی در سواحل جنوبی ايران، 1386
- بررسی جامع فرهنگ آموزش و عملكرد تشكلهای غيردولتی در حفاظت از محيط زيست، 1386
- توليد و مصرف فلزات استراتژيك در ايران و جهان، 1386
- سوء جريان سازمانی، علل، ابعاد و پيامدهای آن، 1385
- گردآوری اطلاعات و مراكز پ‍‍ژوهشی و آموزشی فيزيك ايران، 1385
- بررسی و ارائه تحليل از وضعيت دوره دكتری شيمی در دانشگاههای دولتی كشور،1385
- وضعيت كنونی بيماری هاری در ايران و راهكارهای مناسب جهت كنترل آن، 1385
- مطالعه پراكندگی جغرافيای بيماريهای دامی در استانهای جنوبی، مركزی، شرقی و غربی ايران، 1385
- بررسی تعيين وضعيت موجود، مشكلات و ارائه راهكارهايی برای بهبود كمی و كيفی محصولات مهم باغبانی ايران- فاز دوم: هسته دارها (زردآلو، گيلاس، هلو، آلو)، 1385
- كارآفرينی، اشتغال و توسعه منابع انسانی در بخش كشاورزی، 1385
- كتابشناسی ميرداماد و ميرفندرسكی، 1385
- تاريخ فقه اماميه (2)، 1385
- راهكارهای مناسب برای توسعه علوم مهندسی و فناوری در ايران- بخش اول، 1385
- آینده صنعت آهن و فولاد در ایران، 1385
- علل عدم پيشرفت فناوری در صنعت كشور، 1385
- آينده صنعت خودرو در ايران، 1385
- فرهنگ اصطلاحات علوم انسانی در 9 شاخه تخصصی، 1384
- بررسی توان علمی كشور در زمينه زيست شناسی از نظر نيروی انسانی، 1384
- تهيه و بررسی آثار رياضيدانان ايران در دهه 1990 (1379- 1369)، 1384
- بررسی شاخصهای بنيادی توسعه مكانيزاسيون كشاورزی موجود و ارائه گزينه های مناسب، 1384
- ارزيابی دوره های دكتری در مهندسی عمران، 1384
- بررسی سياستهای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در رابطه با اهداف تاسيس مراكز تحقيقاتی و ارزيابی عملكرد پژوهشی و اقتصادی اين مراكز، 1384
- بررسی زيست محيطی سواحل جنوبی كشور، 1384
- تحقيق در تاريخ علوم مهندسی بر طبق مستندات مكتوب در ادبيات ايران، 1384
- ارزيابی زبانشناختی كتابهای درسی زبان فارسی و شيوه آموزش آن در مدارس، 1383
- تهيه فهرست انتشارات و كتب تاليفی ده سال اخير زمين شناسی در ايران، 1383
- ارزيابي دوره های دكتری رشته های رياضی و آمار و دانش آموختگان آنها، 1383
- شیمی در آستانه سال 1400، 1383
- بررسی كنونی رشته زيست شناسی در دوره كارشناسی و روش اعتلای آن، 1383
- جمع آوری مقالات و آثار علمی پژوهشگران شيمی ايران در مجلات بين المللی، 1383
- بررسی تعيين وضعيت موجود، مشكلات و ارائه راهكارهايی برای بهبود كمی و كيفی محصولات مهم باغبانی ايران- فاز اول: دانه دارها (سيب و گلابی)، 1383
- بررسی وضع موجود پژوهش در رشته علوم و صنايع غذايی كشور و ارائه پيشنهاد برای استفاده بهينه از امكانات موجود، 1383
- بررسی كمی و كيفی كتابهای علوم كشاورزی و منابع طبيعی منتشر شده پس از انقلاب اسلامی، 1383
- مركز كاربرد پرتوها و راديوايزوتوپها برای توسعه صنعتی كشور، 1383
- فرار مغزها يا گردش انديشه ها، 1383
- تهيه طرح جامع توسعه پايدار، 1383
- تهيه و بررسی منابع تاريخی در مهندسی مكانيك، 1383
- ارائه راهكارهای ضروری در توسعه فرهنگ زيست محيطی جامعه، 1383
- بررسی جامع انجمنهای مهندسی ايران جهت استفاده بهينه از نيروی جمعی تخصصی آنها، 1383
- الگوی نظام آموزشی علوم مهندسی (شاخه مواد)، 1383
- سنجش و ارزيابی وضعيت كنونی علوم اجتماعی، 1382
- مطالعه جغرافيای بيماريهای دام، طيور و آبزيان در ايران، 1382
- شناسايی مسائل كلان كشاورزی و منابع طبيعی كشور كه گروه علوم كشاورزی ميتواند راه حلهايی برای آنها ارائه دهد، 1382
- بررسی جنبه های آموزشی، پژوهشی و تكنولوژيكی علوم كشاورزی و منابع طبيعی در حال و آينده تا 1400- بخش اول، 1382
- سهم زنان در توسعه اقتصادی ايران در ده سال گذشته، 1382
- تهيه و بررسی منابع تاريخی در مهندسی عمران، 1382
- بررسی جايگاه زنان در توسعه علوم مهندسی در ايران، 1382
- ويژگيهای يك مهندس و اخلاق مهندسی، 1382
- شناسايی مسائل كلان مهندسي كشور كه گروه علوم مهندسی ميتواند راه حلهايی برای آنها ارائه دهد، 1382
- آموزش رشته های نوين مهندسی برق، 1381
- رابطه بين ساختار زيربنای فكري اجتماعی و ساختار گفتمان در گزيده سر مقاله های روزنامه های ايران، 1381
- واژه نامه زيست شناسی پنج زبانه، 1381
- بررسی امنيت غذايی در جمهوری اسلامي ايران تا سال 1400 ، 1381
- برنامه آموزشی محيط زيست در دوره كارشناسی مهندسی شيمی، 1381
- تاثير المپيادهای شيمی در ارتقای سطح علمی رشته شيمی در كشور، 1380
- بررسی نيازهای آموزش عالی كشاورزی و منابع طبيعی از لحاظ تربيت انسانی در رشته های مورد نياز با توجه به گسترش بخش كشاورزی، 1380
- فرهنگ واژه ها و اصطلاحات علمی رشته های كشاورزی، دامپزشكی و منابع طبيعی، 1380
- شناسايی محورها و زمينه های پژوهشی كليدی برای دهه های 1380 و 1390 ، 1380
- زمينه سازي براي پيشرفت علم و فناوری و آثار آن در توسعه اجتماعی- اقتصادی كشور، 1380
- جمع آوری و ارزيابی اطلاعات محيطی سواحل جنوبی دريای خزر، 1380
- مهندسی تبديل گاز طبيعی، 1380
- تاريخ فقه اماميه (1)، 1379
- ارزيابی دوره های تحصيلات دكترای مهندسی در دانشگاههای ايران، 1379
- برنامه آموزشی مهندسی ساختمان- آموزش رشته های نوين مهندسی، 1379
- ارزیابی آموزش مهندسی عمران در ایران، 1379
- ارزيابی وضعيت علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی در كشور، 1377
- ارزيابی وضعيت رشته های روانشناسی از نظر علمی در كشور، 1377
- پايگاه علم جغرافيا در ايران، 1377
- تحليل تاريخي آموزش فنی و مهندسی در ايران و جهان و آينده نگری برای ايران، 1377
- الگوی رشد توليد آهن و فولاد، 1377
- الگوهای آموزشی مهندسی شيمی- حال و آينده، 1377
- واژه نامه جامع علوم زمين، 1376
- ارزيابی وضعيت علمی فلسفه در ايران، 1375
- آينده غذا در جمهوری اسلامی ايران در سال 1400، 1375
- رسالت تربيتی و علمی مراكز آموزشی، 1374
- بررسی نقش عوامل مشوق و بازدارنده در انگيزه هيات علمی كشاورزی و منابع طبيعی كشور برای انجام فعاليتهای تحقيقاتی، 1374
- تاريخ علوم كشاورزی، دامپزشكی و منابع طبيعی در عصر معاصر ايران، 1374
- بررسی غلظت عناصر آلاينده در ذرات معلق هوای شهر تهران با روش فعال سازی نوترونی، 1374
- بررسی نقش و عملكرد تعدادی از فرهنگستانهای علوم در بعضی از كشورهای جهان، 1374
- بهينه سازی ساختارهای ماتريس مدلهای اجزای محدود، 1374
- بررسی جامع انجمنهای تخصصی، 1373
- ارزيابی سطح علمی رشته های زبانشناسی در كشور، 1372
- اجرای آزمون ارزيابی تحصيلات دوره كارشناسی رياضيات، 1372
- بررسی آموزش مهندسی در كشورهای صنعتی جهان، 137
- ارزيابی سطح علمی رشته های علوم كشاورزی و منابع طبيعی 1371

 

IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
اسلام و محیط زیست
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر غلامرضا اعوانی
عدالت با رعایت حقوق متقابل مردم و حاکمیت ظهور می‌کند
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر رضا داوری اردکانی
اصحاب ایدئولوژی فلسفه را آلوده به سیاست کردند
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در غرب زنده است
IMAGE گفتگو با دکتر حسن تاج بخش
کتابخانه شکوفه‌زار دانشمندان است

جدید ترین تصاویر

16
04
دکتر جلال حجازی دهاقانی
گرامیداشت روز جهانی آینده