الف. درباره جلد 4 شماره 2

ب. نمایه جلد 4 شماره 2

ج. مقاله ها

1- ارزیابی سودمندی­ های اقتصادی رتبه­ بندی محصول­ های کشاورزی بر پایه سلامت و کیفیت (سمانه عابدی و محمدعلی ملبوبی)

2- راهکارهای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی ایران: یک بررسی دلفی (نعمت­ اله شیری، علی­ اصغر میرک­ زاده و کیومرث زرافشانی)

3- فشرده ­سازی پایدار سامانه­ های کشاورزی در ایران برای سازگاری با تغییر اقلیم: فرصت­ ها و چالش­ ها (عبدالمجید مهدوی دامغانی، جعفر کامبوزیا، سیده فاطمه آقامیر و حسین محمودی)

4- لیپیدهای باز ساخته در صنعت غذا و تاثیرهای فراسودمندی آن ها (نگین سیف ­زاده و محمدعلی سحری)

5- ارزیابی وضعیت شرایط جوی برای گلخانه­­ هادر برخی از منطقه­ های ایران (نعمت ­اله اعتمادی، رضوان محمدی­ نژاد و ابوذر شیخ علیان)

6- بسته بندی محصول­ های کشاورزی، راهبردی برای کاهش ضایعات آن ها (بهجت تاج ­الدین)

7- پایش تغییرهای الگوی مکانی سیمای سرزمین براساس سنجه ­های بوم­ شناختی (محمد تیموری، جهانگیر فقهی و محمود زبیری)

8- عامل­ های مؤثر بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستم­ های آبیاری زیر فشار (عبدالله موموندی، مریم امیدی نجف ­آبادی، سیدجمال فرج ­الله حسینی و فرهاد لشگرآرا)

9- وضعیت کیفی مجله­ های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری) (جواد بذرافشان، علی خلیلی، شاهرخ زند پارسا، علیرضا سپاسخواه، امین علیزاده و جواد فرهودی)

10- ارزیابی اقتصادی کاربرد محصول زیست فناور در زنجیره تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی (سمانه عابدی)

د. پیوست ها (بیانیه های همایش ها و چکیده پژوهش های پایان یافته)

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم
IMAGE گفتگوی ایران با دکتر داوری اردکانی؛
باید به سخن مردم گوش دهیم
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر داوری اردکانی؛
گوش دادن به ندای هستی
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور