سخنرانی آیت الله دکتر محقق داماد به مناسبت ایام شهادت حضرت امام علی (ع) و لیالی قدر؛ یکشنبه 5 خرداد، ساعت 12:30 ظهر، نمازخانه فرهنگستان علوم


جدید ترین تصاویر

خانم دکتر طاهره کاغذچی
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_7
03
98-2-26