روز سه شنبه 10 مهر 1397 آقای دکتر ایشتوان مونوک رئیس کتابخانه و مرکز اطلاعات آکادمی علوم مجارستان با حضور در فرهنگستان علوم ایران با آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست که آقایان دکتر سیدمصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی اعضای گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، دکتر عبدالرحیم گواهی رئیس مرکز گفتگوی ادیان و دکتر محمدمهدی کمالی رئیس کتابخانه تخصصی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، معاون و رئیس بخش شرق شناسی کتابخانه و مرکز اطلاعات آکادمی علوم مجارستان، رئیس بخش مطالعات ترکی دانشگاه لورنت و رایزن سفارت مجارستان در تهران نیز حضور داشتند درباره فعالیت های شرق شناسی در ارتباط با فلسفه و ادیان و نسخ خطی در مجارستان و وضع فلسفه در ایران بحث و گفتگو شد.

در ادامه در مورد ساختار و بخش های دو آکادمی مجارستان و ایران توضیحاتی ارائه شد.

 

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_2
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_7
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_10
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_1

پخش فیلم