جلد چهارم، شماره اول مجله علمی-پژوهشی «پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی» به همت گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم منتشر شد. در این شماره هشت مقاله از استادان و صاحبنظران با عناوین ذیل به چاپ رسیده است.

• معیارها و شاخص های موثر در ارزیابی پایداری منابع طبیعی (محمدعلی زارع چاهوکی)
• تاسیسات و تجهیزات پرورش طیور در ایران: گذشته، حال و آینده (سید ناصر موسوی)
• بوم نظامهای زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟ (علیرضا کوچکی و نصراله سفیدبخت)
• ارزیابی کیفی مجله های علمی ایران در رشته علوم دامی (نصراله سفیدبخت، علی نیکخواه، رسول واعظ ترشیزی، محمدجواد ضمیری، مجتبی زاغری و محمد مرادی شهر بابک)
• تجارت آب مجازی در ایران از دیدگاه بهره وری اقتصادی (قاسم زراعی و علی محمد جعفری)
• مفاهیم برنامه ریزی برای آب مجازی (علی رضا سپاس خواه)
• چالش های سلامت، کیفیت و امنیت غذا در ایران (محمد حجتی و محمد نوشاد)
• مدل راهبردی ارتباطی توانمندسازی کاربران فناوری توسعه پایدار در عصر دیجیتال (ایرج ملک محمدی)

 

در پایان مجله چکیده طرح های پژوهشی خاتمه یافته و اعلام نظرهای منتشر شده توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم آمده است.

 

جهت مشاهده مقالات اینجا کلیک نمایید.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

دکتر رضا داوری اردکانی
دکتر امیررضا خوئی
بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_4
آقای دکتر فرامرز رفیع پور