چاپ

 

صبح روز پنجشنبه 30 خرداد 1398، به همت گروه علوم پایه فرهنگستان علوم، آیین گرامیداشت روز ابوریحان بیرونی و پنجمین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته کشور در رشته های علوم پایه، منتخب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با حضور آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم برگزار شد. در این مراسم که آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر حسین نمازی دبیر فرهنگستان علوم، رئیس و اعضای پیوسته و وابسته و همکاران مدعو گروه علوم پایه فرهنگستان، استادان و اعضای هیأت ع