چاپ

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، بر مبنای نتایج رتبه بندی اخیر پایگاه بین المللی ESI (Essential Science Indicators)، سامانه علم سنجی و بر اساس میزان استناد به مقاله های مجلات منتخب، خانم دکتر سیمین ناصری عضو وابسته و رئیس شاخه بین گروهی محیط زیست فرهنگستان علوم، به عنوان یک درصد دانشمندان برتر پر استناد جهان در ماه می 2020 انتخاب شد. دکتر سیمین ناصری در حال حاضر معاون پژوهشی و استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده