مجموعه سخنرانی های دکتر دینانی

سخنرانی ها


Hits 5111
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن

جدید ترین تصاویر

سخنرانی
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_2
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_1
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_10

پخش فیلم