مجموعه سخنرانی های دکتر دینانی

سخنرانی ها


Hits 6785

جدید ترین تصاویر

سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_11
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_2
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_8
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_6

پخش فیلم