جدید ترین تصاویر

اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_6
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_10
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_8
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_4

پخش فیلم