ه همت گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم

انتشار شماره جدید مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی

جلد چهارم، شماره دوم مجله علمی – پژوهشی «پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی» (ویژه پاییز)  منتشر شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی فرهنگستان علوم؛ این مجله با هدف: انتشار یافته‌های پژوهش‌های راهبردی کلان کشور در زمینه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی؛ انتشار مقاله‌های تحلیلی رهیافتی درباره یکی از چالش‌های کلی علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور؛ انتشار مقاله‌های دعوتی از صاحبنظران درباره مسائل و مباحث مهم کشور یا موضوعی ویژه در زمینه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی؛ و ایجاد محیط بحث و تبادل اطلاعات در مورد آخرین راهکار‌های پیشنهادی برای مسائل کلان در زمینه‌های کشاورزی و منابع طبیعی منتشر می‌شود. در شماره اخیر مجله ۱۰ مقاله از استادان و صاحبنظران و دو پیوست منتشر شده است که عنوان مقالات و پیوست‌ها و اسامی نویسندگان بدین شرح است:
- ارزیابی سودمندی‌های اقتصادی رتبه بندی محصول‌های کشاورزی بر پایه سلامت و کیفیت (دکتر سمانه عابدی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر محمدعلی ملبوبی استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)
- راهکار‌های ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی ایران: یک بررسی دلفی (دکتر نعمت اله شیری دانش آموخته دکتری دانشگاه رازی، دکتر علی اصغر میرک زاده استادیار دانشگاه ایلام و دکتر کیومرث زرافشانی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه)
- فشرده سازی پایدار سامانه‌های کشاورزی در ایران برای سازگاری با تغییر اقلیم: فرصت‌ها و چالش‌ها (دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی و همکار مدعو گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم، دکتر جعفر کامبوزیا دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی، دکتر سیده فاطمه آقامیر و دکتر حسین محمودی استادیاران دانشگاه شهیدبهشتی)
- لیپید‌های باز ساخته در صنعت غذا و تاثیر‌های فراسودمندی آن‌ها (دکتر نگین سیف زاده دانش آموخته دکتری و دکتر محمدعلی سحری استاد دانشگاه تربیت مدرس)
- ارزیابی وضعیت شرایط جوی برای گلخانه هادر برخی از منطقه‌های ایران (دکتر نعمت اله اعتمادی دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، رضوان محمدی نژاد دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و ابوذر شیخ علیان دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه واخنینگن هلند)
- بسته بندی محصول‌های کشاورزی، راهبردی برای کاهش ضایعات آن‌ها (دکتر بهجت تاج الدین دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)
- پایش تغییر‌های الگوی مکانی سیمای سرزمین براساس سنجه‌های بوم شناختی (محمد تیموری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دکتر جهانگیر فقهی و دکتر محمود زبیری استادان دانشگاه تهران و به ترتیب همکار مدعو و عضو وابسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم)
- عامل‌های مؤثر بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستم‌های آبیاری زیر فشار (دکتر عبدالله موموندی دانش آموخته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دکتر مریم امیدی نجف آبادی، دکتر سیدجمال فرج-الله حسینی و دکتر فرهاد لشگرآرا اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران)
- وضعیت کیفی مجله‌های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری) (دکتر جواد بذرافشان، دکتر علی خلیلی، دکتر شاهرخ زند پارسا، دکتر علیرضا سپاسخواه، دکتر امین علیزاده و دکتر جواد فرهودی اعضای شاخه آبیاری گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم)
- ارزیابی اقتصادی کاربرد محصول زیست فناور در زنجیره تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی (دکتر سمانه عابدی دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی)
علاوه بر ۱۰ مقاله فوق، در بخش پیوست‌ها بیانیه همایش گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم با عنوان «سلامت و کیفیت محصول‌های کشاورزی و فراورده‌های غذایی» و بیانیه همایش «علل و راهکار‌های مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور» و چکیده طرح پژوهشی خاتمه یافته گروه علوم کشاورزی با عنوان «بررسی خطرات پنهانی که سلامت غذایی جامعه را تهدید می‌کند و پیشنهاد‌های عملی برای کاهش آن» به قلم آقای دکتر محمد شاهدی عضو وابسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و همچنین چکیده طرح پژوهشی خاتمه یافته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم با عنوان «بررسی و ارزیابی کیفی مجلات علمی کشاورزی و منابع طبیعی» (نوشته آقای دکتر عباس شریفی تهرانی عضو پیوسته و رئیس گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم، استاد دانشگاه تهران) آمده است.
مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، به صاحب امتیازی فرهنگستان علوم، مدیرمسئولی دکتر محمد شاهدی و سردبیری دکتر مرتضی خوشخوی (عضو پیوسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه شیراز) هر دو فصل یک بار منتشر می‌شود.

Heel Shoes Boat Shoes
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر هاشم رفیعی تبار
تقلب در علم یک نوع جنایت است
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر مهدی گلشنی
کرونا هشدار داد که دست از تکبر و غرور برداریم
IMAGE گفتگوی حکیم مهر با دکتر سید شهرام شکرفروش
سلامت مواد غذایی و تغذیه دامی
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر علی حائریان اردکانی
استادان باید الگوی دانشجویان باشند
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر رضا داوری اردکانی
رسم همسایگی شاعر و حکیم
IMAGE گفتگوی میزان با دکتر مهدی زارع
علت اصلی جاری شدن سیل در استان‌های جنوبی کشور

جدید ترین تصاویر

چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_4
سمینار نقش زنان در علم و فناوری در ایران_2
08
دکتر جعفر توفیقی