File
Hits 6005
« دکتر دینانی - معرفت 1 سخنرانی ها Songs
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم

جدید ترین تصاویر

سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_9
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_6
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_2
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_6

پخش فیلم