سخنرانی آیت الله دکتر محقق داماد به مناسبت ایام شهادت حضرت امام علی (ع) و لیالی قدر؛ یکشنبه 5 خرداد، ساعت 12:30 ظهر، نمازخانه فرهنگستان علوم


جدید ترین تصاویر

دکتر تاج بخش و دکتر نمازی
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_5
آقای دکتر ابراهیمی دینانی
دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_5