«جامعه ما سیاست زده و مایوس شده است. در حالی که مقامات بالای کشوری، همواره اصرار دارند مردم را امیدوار کنند اما راه امیدواری آن است که وزرا جلسات گفت وگو با مردم برگزار کنند و حرف های مردم را بشنوند و اشتباهاتشان را بپذیرند و به اشتباهاتشان اعتراف کنند تا مردم احساس کنند که شنیده می شوند؛ مادامی که چنین احساسی را در مردم ایجاد نکنیم، نمی توانیم امیدواری را در آنان احیا و مشارکت شان را در جامعه برانگیزیم. اینکه ما می بینیم مردم حاضر نیستند شفاف عمل کنند، مایل نیستند درآمدشان را شفاف اعلام کنند و نمی خواهند مالیات را به دست خودشان ادا کنند، اینها همه بدان جهت است که مردم از نوعی بی اعتمادی رنج می برند.» اینها هشدارها و توصیه های آیت الله مصطفی محقق داماد، عالم دینی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم، برای شرایط امروز جامعه است. او همواره سعی کرده نگاهی واقع بینانه به چالش های روز داشته باشد و راهکارهایی برای آنها ارائه کند حتی دو کتاب اخیر او با عنوان «فاجعه جهل مقدس» و «در دادگاه جهل مقدس» را می توان در راستای همین دغدغه او برشمرد. او «جهل مقدس» را از جدی ترین مسائل بشر امروز می داند و راه برون رفت از آن را زدودن قداست های بیجا معرفی می کند. در نشستی که با او داشته ایم به نکات قابل تاملی اشاره کرد که گفت وگوی او را بس خواندنی می کند.

جناب محقق داماد، کتاب تان را «فاجعه جهل مقدس» نامیده اید. چرا از «جهل مقدس» با عنوان «فاجعه» یاد می کنید؟ جامعه ای که از جهل مقدس رنج می برد، با چه فاجعه ای مواجه خواهد شد؟

کتاب «فاجعه جهل مقدس» جلد سوم از سری «روشنگری دینی» است و جلد چهارم آن کتاب «در دادگاه جهل مقدس» است. دو جلد اول روشنگری دینی، در ضمیمه روزنامه اطلاعات به شکلی پی درپی منتشر شد و بعد به صورت کتاب درآمد و چندین بار تجدید چاپ شد.

جلد سوم با چند سخنرانی آغاز می شود که به مناسبت های مختلف در خصوص واقعه عاشورا ایراد شده است و در آن تحلیل جدیدی از واقعه عاشورا ارائه می شود؛ به عنوان مثال اینکه اگر دین را به مفهوم «قدرت» و «اقتدار اجتماعی دنیوی» معنا کنیم، آیا واقعا این فاجعه، یک امر طبیعی و قهری و حتی موجه بوده است یا خیر؟ و...

در جلد سوم از جهل مقدس با عنوان «فاجعه» یاد کردم چون جهل مقدس می تواند فاجعه به بار آورد و منظور «فاجعه عاشورا» است که پیامد و برآمده از جهل مقدس است. این عنوان را من از «جردانو برنو» گرته گرفتم. وقتی او را در میان میدان روم بسته بودند و دور آن هیزم جمع کرده بودند که او را آتش بزنند، پیرزنی جمعیت را می شکافد و از گوشه دستمالش یک قطعه چوب بیرون می آورد تا برای رسیدن به خدا در آتش زدن برنو مشارکت کند. برنو وقتی این صحنه را دید، فریاد زد که نفرین بر آن جهل مقدست.

جهل گاهی «جهل بسیط» است و به همین دلیل افراد برای برطرف کردن این نوع از جهالت در جهت کسب دانش برمی آیند تا آنجا که می توان گفت که تمام علوم و فرآورده های علمی، نشات گرفته از همین جهل است و بنابراین می تواند امری مثبت قلمداد شود؛ در این فضا، تکنولوژی هم فرآورده جهل است.

اما گاه جهل «جهل مرکب» است؛ به این معنا که فرد نمی داند اما خیال می کند که می داند. این نوع از جهل، بسیار می تواند مخرب باشد.

اما از آن بدتر «جهل مقدس» است؛ چراکه فرد علاوه بر اینکه نمی داند که نمی داند بلکه جهل خود را هم منتسب به خدا می کند و همه کارها را در هنگام جهل، برای خدا انجام می دهد. همان طور که پیش تر هم گفتم، من اصطلاح «جهل مقدس» را از برنو گرته گرفتم. او، به افساد عقاید جوانان و تضعیف مباحث دینی متهم شده بود.

ما معتقد نیستیم که تنها افرادی به قصد پول یا مقام، امام حسین(ع) را در کربلا شهید کردند، یا حتی ابن ملجم برای رسیدن به پست و مقام امیرالمومنین(ع) را به شهادت رسانده است؛ بلکه قصدش رسیدن به بهشت بود.

کتاب «فاجعه جهل مقدس»، بیشتر، مقدمه ای بود برای اینکه اگر دین با معرفت همراه نشود، حاصل آن ابوبکر بغدادی، داعش و بوکوحرام است. صدای بوکوحرام در جامعه ای بلند می شود که جهل قدسی در آن نهادینه شده باشد. کسی که به خود مواد منفجره می بندد و مسجدی را ویران و صدها نفر را به خاک و خون می کشاند این کار را برای رضای خدا انجام می دهد و این یک «فاجعه» بسیار بزرگ است.

جلد دوم دربردارنده مجموعه وقایعی است که برای دانشمندان بزرگ یا صاحبان فضیلت، پیش آمده و طی آن، آنان محکوم به مرگ شده اند؛ دادگاهی که برای این صاحبان فضیلت ترتیب داده شده، وجهی قدسی داشت.

این مساله، تاریخ دیرینه دارد؛ سقراط، سهروردی، عین القضات همدانی، فقهای بزرگی چون شهید اول، شهید ثانی، اینها افرادی هستند که به جرم اینکه علیه خدا اقدام کرده اند، به محکمه کشیده شده و به اعدام محکوم شده اند. از این جهت، جلد سوم «فاجعه جهل مقدس» و چهارمی «در دادگاه جهل مقدس» است.

در کتاب های اخیر از متد و روشی پیروی نکردید؛ آیا این امر تعمدی بود و دلیلی برای آن داشتید؟

در سال های پیش، کتاب های دیگری از من منتشر شده که همه آنها متد دارند؛ هر کدام چند فصل دارند و هر فصلی دربردارنده چند گفتار است و... اما در دو کتاب اخیر «فاجعه جهل مقدس» و «در دادگاه جهل مقدس» از هیچ متد و روشی پیروی نکردم و این امر هم تعمدی بود؛ چون هدف من از نوشتن این دو اثر تنها یک طرح بحث بود و قصد داشتم در خلال این آثار دغدغه های شخصی خود را بیان کنم و به مساله ای بپردازم که در زندگی روزمره با آن مواجه بوده ام.

به اعتقاد شما، چقدر دینداری در عصر ما توام با معرفت است؟

اعتراف می کنم در منطقه خاورمیانه حرکت های جاهلانه بسیاری زیر پرچم جهل دینی، خون می ریزد، افساد و ویرانگری می کند. اما با این حال، به نظر می رسد در کنار این حرکت های جاهلانه، خیزشی برای احیای معرفت دینی هم شروع شده است. به همین دلیل، نگاه بدبینانه به حرکت تاریخی ندارم.

شاهد ادعای من قرون وسطا است. در قرون وسطا، این جریان ها در غرب اتفاق افتاد و کشتارها و اعدام ها رخ داد و خون های بسیاری ریخته شد ولی در نهایت، قدرت جاهلانه، پوشالین و دروغین کلیسا گرفته شد و مسیحیت به جایی رفت که باید می رفت. امروز مسیحیت در جایگاه خود قرار دارد و نقش معنوی خود را ایفا می کند. حدود ۵۰۰ سال قبل هم که لوتر قیام کرد و ۹۹ ایراد به کلیسا گرفت و آنها را دم در دانشگاه شهر خود نصب کرد و به دنبال آن مسیحیت را زیر و رو کرد.

 به نظر می رسد که در کنار «دین بدون معرفت» که خطر بسیار عظیمی برای بشریت است، یک خیزش دیندارانه مبتنی بر معرفت هم در حال رقم خوردن است؛ کتاب ها و مقالاتی که نوشته می شود، گروه ها و مراکز تحقیقاتی دینی و... نسل جوان را به طرف یک «دینداری عاقلانه مبتنی بر معرفت» سوق می دهد.

هرچند که نمی توان از این واقعیت هم چشم پوشید که دینداری در عصر ما، در اثر جهل مقدس با آسیب های جدی مواجه شده است و بسیاری نتیجه دینداری را در اقدامات جاهلانی می بینند که از جهل مقدس رنج می برند. این باعث می شود تا جوانان در عصر ما از دین زده شوند و این آفت جهل مقدس است.

یعنی شما معتقد هستید که ما رنسانسی را در اسلام بزودی تجربه خواهیم کرد؟

بله، البته در تاریخ اسلامی در دو قرن طلایی چهارم و پنجم، یک رنسانس دینی مبتنی بر معرفت رخ داده است، اگر محورهای آن مقطع تاریخی را مطالعه کنیم که در آن ابن سیناها، فارابی ها، خواجه طوسی ها، علامه حلی ها به وجود می آمدند، درمی یابیم که ویژگی و خاصیت آن عصر چه بود که بستر تولد چنین عالمانی شد.

به اعتقاد من، محور اصلی در دو قرن چهارم و پنجم که منجر به تولد متفکران برجسته شد «آزادی فکری» بود که عرصه لازم را برای بیان افکار متفکران فراهم کرده بود.

در مقدمه یکی از کتاب هایم آورده ام که ری در گذشته شهر گسترده ای بود و تمام ورامین تا شهر پرند را در بر می گرفته است؛ در آن مقطع، زکریای رازی، طبیب و فیلسوف که آزادانه دین را نقادی می کند، در کنار امام فخررازی حضور دارد که متعصب در دین است و آزادانه فلسفه را نقادی می کند، در این فضا است که خواجه طوسی جواب های جدی را به نقدهای فخر رازی ارائه می کند و این گفت وگوها یک میراث عظیم برای امروز ما به جا گذاشته است.

من فکر می کنم رنسانس در اسلام در سایه «آزادی» محقق می شود. دین صحیح بر عقل سلیم مبتنی است و قلوب سلیم و عقل سلیم، دین صحیح را می پذیرد و مفاد عقل سلیم را بر چشم می گذارد. دین اگر به نحو صحیح عرضه شود و بر پایه معرفت باشد، یقینا جاذبه عمومی خواهد داشت.

اشاره کردید که ما رنسانسی را در قرن چهارم و پنجم تجربه کرده ایم و این رنسانس را به اقدامات علمایی که در آن دوره حضور داشتند، نسبت دادید. در عصر امروز، این رنسانس را باید مجدد از عالمان و روشنگران دینی طلب کرد یا از ساختارها و بسترهای اجتماعی؟

به صراحت عرض می کنم که همه مسئولیت ها بر دوش متفکران خواهد بود. حتی ایجاد آن فضا هم بر عهده متفکران است. در عصر روشنگری در اروپا، متفکران این فضا را ایجاد کردند. معروف است که نقش متفکر در جامعه مانند نقش جنین در شکم مادر است؛ جنین در شکم مادر، خودش فضا را برای رشد و سپس تولدش ایجاد می کند. متفکر همچون خورشید است، هرقدر ابر در برابر آن قرار گیرد، نور خود را باز می تاباند. متفکری که از ارائه فکر خود خودداری کند «متفکر مسئول» نیست. به نظر می رسد، در رنسانس جدیدی که در پیش داریم، بیشترین مسئولیت بر دوش متفکران است.

طاغوت، حکومت نامشروع است، اما حکومت مشروع، حکومتی دینی است که مردم از تاریکی به نور می رسند و روز به روز از جهل شان کاسته می شود و بر دانایی شان افزوده می شود. درست در نقطه مقابل، حکومت طاغوت، حکومتی دینی است که مردم در آن روز به روز از دانایی به جهل سرازیر شده و جهل شان بیشتر می شود. در این فضا، چه در حکومت طاغوت و چه در حکومت مشروع، متفکران این مسئولیت را دارند که مطالعه کنند کجا نقطه ضعف داریم که مردم اگر به طرف جهل می روند، روشنگری کرده و جامعه را به طرف نور ببرند.

تاکید کردید که رنسانس در اسلام در سایه «آزادی» محقق شد. چقدر آزادی به آن معنا، در عصر ما وجود دارد؟

اگر کسی از من بپرسد که رهاورد عصر جدید برای بشریت چیست، می گویم «توجه دادن بشریت به حقوق انسانی شان». در مجموع هرقدر که بشر به خود و حقوقش توجه کرده است، با آسیب های کمتری در زندگی اجتماعی مواجه شده و این یک رهاورد بزرگ است.

باز اگر کسی از من سوال کند که در میان حقوقی که بشر متوجه آن شده، مهم ترین حق کدام است؟ خواهم گفت که به اعتقاد من، اصل «آزادی بیان» یکی از اساسی ترین حقوق انسانی است. این اصل اگر برای بشریت تامین شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

این روزها، سر و صدای زیادی در بحث مبارزه با فساد بلند است، من سال ها مسئول بالاترین نهاد نظارتی بودم، همان وقت به این نکته رسیدم که مهم ترین نهاد نظارتی «آزادی بیان» برای مردم است. اگر مردم آزاد باشند و بتوانند آزادانه نشان دهند که در چه بخش هایی فساد روی می دهد، دیگر فسادی روی نخواهد داد. یک روزنامه درست و صحیح وجود داشته باشد، مبارزه با فساد عملی خواهد شد.

من در این راستا، به آیه ۶ سوره حجرات ارجاع می دهم:«یا ایها الذین آمنوا آن جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا آن تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین» و بر اساس آن عنوان می کنم که روسای روزنامه ها، رادیو و تلویزیون و... باید عادل باشند. وقتی روزنامه افشاگر راستگو وجود داشته باشد، محال است جامعه به سمت فساد برود. بنابراین، اصل «آزادی بیان» اصل محوری برای بهتر زیستن است. برای تحقق آن مردم باید به این درک برسند که آزادی بیان حق آنها است. هنوز عموم مردم و توده ها نسبت به این امر واقف نیستند که آزادی بیان از حقوق اساسی شان است.

سال گذشته کتابی با عنوان «بازخوانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر» از من منتشر شد؛ خلاصه آن کتاب این بود که امر به معروف به معنای «فرمان دادن پی در پی به دیگری» نیست بلکه همه جامعه باید به حقوق خود واقف باشند و حقوق شان را به همدیگر تذکر دهند.

در قرآن مجید به صراحت آمده است که «وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» (بدرستی و راستی و پایداری (در دین) یکدیگر را سفارش کردند) یعنی همه باید به هم بگوییم، حقوق ما چه هست و اگر با فسادی رو به رو شدیم، این فساد را ابراز کنیم و تحمل فساد نکنیم، بدی ها را به هم تذکر دهیم.

مسئولیت اهالی فکر، دانشگاهیان و نخبگان سیاسی- اجتماعی در این راه چیست؟

نخستین مسئولیت اهالی فکر در جامعه، بالا بردن معرفت مردم است تا بی خودی و برپایه احساسات چیزی را نپذیرند. باید امروز به جای جلسات یکجانبه که یک شخص سخن می گوید و همه قبول می کنند و می شنوند، جلسات گفت وگو و گفت وشنود برگزار شود.

اگر یکی از مسئولان کشور در نماز جمعه خطابه می خواند، باید پس از خطابه مجلس را ترک نکند و با مردم وارد گفت وگو شود. وزیر یا معاون وزیر لااقل یک ماه یکبار جلسات گفت وشنود عمومی داشته باشند و افراد هم در پاسخ حرف هایشان را بزنند. اگر دروغ می گوید، دروغ او معلوم شود.

در سابق، خطابه ها مشمول موارد خاصی می شد اما امروز در نطق قبل از نماز جمعه، مسئولان یک طرفه چیزهایی را به مردم می گویند و می روند، این امر از نقطه های کور جامعه است و برای بینایی، جلسات، به جای یکجانبه باید دو جانبه باشد.

از دهه هفتاد، دغدغه گفت وگو را داشته ایم ولی به نظر می رسد علاوه بر اینکه برای این امر کار جدی صورت نگرفته است، نوعی بی تفاوتی اجتماعی نیز در جامعه و در میان مردم به وجود آمده است که آنان نیز نسبت به برقراری گفت وگو بین خود و مسئولان بی میل و بی تفاوت شده اند، علت را چه می دانید؟

به نظر من، جامعه ما سیاست زده یا به تعبیری، مایوس شده است. در حالی که مقامات بالای کشوری، همواره اصرار دارند مردم را امیدوار کنند اما راه امیدواری آن است که هرچند وزیری که وجود دارد، اینها جلسات گفت وگو با مردم برگزار کنند و حرف های مردم را بشنوند و اشتباه هایشان را بپذیرند و به اشتباه هایشان اعتراف کنند. به تعبیری مردم احساس کنند که شنیده می شوند؛ مادامی که چنین احساسی را در مردم ایجاد نکنیم، نمی توانیم امیدواری را در آنان احیا و مشارکت شان را در جامعه برانگیزیم. اینکه ما می بینیم مردم حاضر نیستند، شفاف عمل کنند و مایل نیستند درآمدشان را شفاف اعلام کنند یا نمی خواهند مالیات را به دست خودشان ادا کنند؛ اینها همه بدان جهت است که مردم از نوعی بی اعتمادی رنج می برند.

برجسته شدن خشونت در دنیای امروز، چقدر می تواند از پیامدهای جهل مقدس باشد؟

وقتی شخصی به خود بمب و مواد منفجره می بندد تا خود را منفجر کند و با منفجر کردن خود، به بهشت راه پیدا کند! مصداق کامل جهل مقدس است.

چند سال پیش به دیدن یکی از دوستان رفتم که از کربلا بازگشته بود. از ایشان پرسیدم: آن زمان که تشرف پیدا کرده بودید، مشکلی پیش نیامد؟ گفت: خیر؛ اما یک روز در حرم سید الشهدا در حال زیارت بودم که سر و صدا بلند شد، وقتی جویا شدم، دریافتم که جوانی را دستگیر کرده اند که قصد منفجر کردن حرم را داشته است. وقتی جلو رفتم دیدیم که آن جوان، های های گریه می کند، وقتی از او پرسیدند: تو که آماده مرگ بودی پس چرا حالا گریه می کنی؟ گفت: اگر دستگیر نمی شدم ۵ دقیقه دیگر نزد پیغمبر(ص) در بهشت بودم!

در یکی از روزنامه ها خواندم تمام دورانی که روی مغز این گونه جوان ها کار می کنند تا آنان را برای چنین حرکت های انتحاری حاضر کنند، فقط ۱۸ روز است؛ یعنی کمتر از سه هفته. آنچه مرا ناراحت کرد این بود که من مرد ۷۵ ساله ای هستم، تمام عمرم را خرج روشنگری کرده ام، اما تاثیر کار خود را خیلی کم می بینم اما برای جاهل کردن تنها ۱۸ روز کافی است. به نظر می رسد که جاهل کردن راحت تر از روشن کردن است! خیلی جای تاسف است.

خشونت غیرمنطقی، از آثار «قدسی کردن جهل» است، جهل اگر قدسی نباشد، هرچند در برخی موارد منتج به خشونت می شود ولی نه تا این اندازه. بنابراین، فکر می کنم دینی که مبتنی بر معرفت نباشد آفتش بیشتر از بیماری های دیگر است؛ چراکه با پشتوانه آن، افراد براحتی دست به خشونت می زنند. چنگیز مغول، که این همه جنایت کرد، یک ژست قدسی به خود می گرفت و خود را خدا می دانست؛ فاجعه ای که او در جامعه ما به وجود آورد، پشتوانه قدسی داشت.

حتی هیتلر هم برپایه ایدئولوژی و اعتقاد، آدم می کشت؛ یک عده فیلسوفان ضد بشر، افکار ناسیونالیستی را به او تزریق کرده بودند و او خود را نژاد برتر می دانست و بواسطه این اعتقاد، آدم می کشت. از این رو، جهل قدسی را می توان گسترده تر معنا کرد تا ایدئولوژی را هم در برگیرد.

راه حل شما برای مواجهه با جهل مقدس چیست؟

واقعیت این است که برای اینکه از جهل مقدس نجات پیدا کنیم باید بکوشیم تا قداست های بیجا را بزداییم و کم کنیم. فرق اسلام با مسیحیت این است که مسیحیت حکومت را در دوران قرون وسطی مقدس کرد و پاپ را مظهر خدا معرفی کرد.

جالب است که در اسلام، خلیفه، خلیفه پیامبر است نه خلیفه الله. قدرت، قدسی نیست و با بیعت ایجاد می شود؛ حتی در تشیع. در تشیع اگر مقام امامت قدسی است، مقام ولایت و حکومت، قدسی نیست. لذا، امیرالمومنین(ع) به طور مکرر در نهج البلاغه عنوان می کنند که من بالاتر از آن نیستم که به من انتقاد نکنید.

بنابراین، اگر راس یک حکومت قدسی شود و حاکم، خدای نازل روی زمین در نظر گرفته شود، همان طور که در مسیحیت پاپ خدای نازل روی زمین شد، جهل مقدس شکل می گیرد. در حالی که به هیچ وجه حاکم اسلامی، خدای نازل نیست. مظهر خدا نیست. قدسی نیست. اگر این قداست همین گونه تا رده های پایین حکومت تسری داده شود و رئیس فلان اداره، قدسی شود، مدیر کل قدسی شود و اگر کسی انتقاد یا اعتراضی کند، ضد خدا قلمداد شود، جامعه به فساد و جهل کشیده خواهد شد.

 بنابراین، به میزانی که تقدس زیاد شود، جهل هم اضافه خواهد شد. آنها که از جهالت مردم سود می برند، وسایل فراهم کردن این جهالت را نیز می دانند. از این رو، مردم را بیشتر در جهل فرو می برند تا جنبه قدسی بیشتری پیدا کنند.

پیشرفت علم پزشکی در ایران، یکی از افتخارات انقلاب اسلامی است و در مقایسه با پزشکی خارج از کشور، بسیار پیشرفت کرده است. اما عده ای ترویج جهل می کنند و پزشکی الهی و اسلامی درست می کنند! این حرکت، درست مقابل علم است، این عمل به تمام معنا، جهل قدسی است که مردم را بیمار می کنند و مردم از بیماری تلف می شوند، آن هم به خاطر یک جهل قدسی.

آنچه باید بدان توجه کرد این است که پزشکی، قداست ندارد. طب مردم مسلمان مبتنی بر دانش روز است ولی مردم مسلمان ایمان دارند که شفا از ناحیه خداوند است؛ ولی با توجه به اینکه شفا از سوی خداوند است طب سنتی اسلامی خواندن و آن را به خدا بستن، از مصادیق توسعه و ترویج جهل است.

 

IMAGE گفتگوی مردم نامه با دکتر رضا داوری اردکانی
تاریخ در ترازو
IMAGE گفتگوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی با دکتر حسین نمازی
مباحث نظری و عملی اقتصاد کشور در 40 سال اخیر
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر هاشم رفیعی تبار
تقلب در علم یک نوع جنایت است
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر مهدی گلشنی
کرونا هشدار داد که دست از تکبر و غرور برداریم
IMAGE گفتگوی حکیم مهر با دکتر سید شهرام شکرفروش
سلامت مواد غذایی و تغذیه دامی
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر علی حائریان اردکانی
استادان باید الگوی دانشجویان باشند