1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_3
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_2
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_9
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_6

پخش فیلم