شاخه شیمی گروه علوم پایه 8 عضو دارد. در حال حاضر ریاست این شاخه بر عهده آقای دکتر مجتبی شمسی پور است.

 

اعضای شاخه

- دکتر سیدمحمدبلورچیان (عضو پیوسته)

- دکتر فتح الله مضطرزاده (عضو پیوسته)

- دکتر محمدرضا سعیدی (عضو وابسته)

- دکتر احمد شعبانی (عضو وابسته)

- دکتر مجتبی شمسی پور (عضو وابسته)

- دکتر سیدحبیب الله فیروزآبادی (عضو وابسته)

- دکتر علی اکبر موسوی موحدی (عضو وابسته)

- دکتر خشایار کریمیان (همکار مدعو)

 

اعضای جاوید شاخه

- مرحوم آقای دکتر عباس شفیعی (عضو وابسته)

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_12
انرژی و محیط زیست
همایش گروه علوم انسانی
همایش گروه علوم انسانی