Department of Human Sciences


Dr. Shahin Aavani

Dr. Bijan Abdolkarimi

Prof. Hassan Danaeifar

Prof. Abolhassan Faghihi

Dr. Ahmad Ali Heidari

Dr. Mohammad Reza Hosseini Beheshti

Prof. Hossein Kalbasi Ashtari

Prof. Abolghasem Mahdavi Mazdeh

Prof. Farshad Momeni

Prof. Ali Asghar Mosleh

Dr. Shamsolmolouk Mostafavi

Dr. Shahin Nematzadeh

Dr. Shahram Pazouki

Prof. Hossein Raghfar

Prof. Hamid Talebzadeh

 

 

Department of Basic Sciences

 

Prof. Saeed Balalaei

Dr. Eaman Eftekhary

Prof. Ali Farazmand

Dr. Yasaman Farzan

Prof. Mehran Habibi Rezaei

Prof. Babak Karimi

Prof. Khashayar Karimian

Dr. Behnam Keshavarzi

Prof. Mohsen Moazzen

Dr. Ali Motevalizadeh Ardekani

Prof. Vahid Niknam

Prof. Mohammad Nouri-Zonoz

Prof. Hamid Pezeshk

Prof. Abbas Saheb Ghadam Lotfi

Prof. Afsaneh Safavi

Prof. Peyman Salehi

Prof. Mohammad Sal Moslehian

Dr. Seyed Mehdi Seyyedi

Prof. Abbas Shafyi

Dr. Ahmad Sheykhi

Dr. Farhad Sobouti

Prof. Nasrin Soltankhah

Dr. Vahid Tavakoli

Dr. Alireza Valizade

Prof. Siamak Yassemi

Prof. Rahim Zaare-Nahandi

Prof. Mohammad Ali Zolfigol

 

 

Department of Veterinary Sciences


Prof. Hedayat Hosseini
Dr. Samad Lotfollah  zadeh

 

 

Department of Agricultural Sciences


Prof. Yousef Abbaspour Gilande

Prof. Ali Asadi

Dr. Seyed Mohammad Ashkan

Prof. Majid Azizi

Dr. Javad Bazrafshan

Prof. Shahram Dokhani

Dr. Arash Dourandish

Prof. Zahra Emam Jomeh

Prof. Jafar Ershad

Prof. Saeed Eshghi

Prof. Mehdi Faezipour

Prof. Javad Farhoodi

Prof. Jahangir Feghhi

Prof. Vazgen Grigorian

Dr. Maryam Haghighi

Prof. Dariush Hayati

Prof. Homayoun Hosseinzadeh Sahafi

Prof. Meghdad Jourgholami

Prof. Mehdi Kadivar

Prof. Farhad Khormali

Prof. Nasrollah Mahboobi Sofiani

Dr. Abdolmajid Mahdavi Damghani

Prof. Bagher Majazi Amiri

Dr. Arash Malekian

Prof. Seyed Ahmad Mirshokraei

Dr. Naghmeh Mobarghaei Dinan

Prof. Saeed Moharamipour

Prof. Seyed Saeed Mohtasebi

Prof. Mohammad Reza Mosaddeghi

Prof. Mohammad Reza Naghavi

Dr. Ali Akbar Nazari Samani

Prof. Mansour Omidi

Prof. Seyed Ali Peighambari

Prof. Bahram Peimanifard

Prof. Ali Reza Saboori

Prof. Mohammad Ali Sahari

Prof. Hassan Salehi

Prof. Esmaeel Shahbazi

Prof. Hamid Siadat

Dr. Ali Tavili

Prof. Rasul Vaez Torshizi

Prof. Kourosh Vahdati

Prof. Saeed Yazdani

Prof. Mojtaba Zaghari

Prof. Mohammad Javad Zamiri

Prof. Shahrokh Zand-Parsa

Prof. Rasool Zare

 


Department of Engineering Sciences


Dr. Zahra Ahari
Prof. Mohammad Reza Akbari Jokar
Prof. Ebrahim Asl Soleimani
Prof. Kambiz Badie
Prof. Mahmood Fotoohi Firoozabad
Prof. Behrouz Gatmiri
Prof. Ali Ghafari

Prof. Gevork B. Gharehpetian

Prof. Seyed Mohsen Habibi

Prof. Jafar Keyvani
Prof. Ali Khaki-Sedigh
Dr. Reza Maknoon
Prof. Seyed Hossein Mansouri
Prof. Mohammad Kazem Moravvej Farshi
Prof. Ali Movaghar-Rahimabadi
Prof. Hamid Nadimi

Prof. Masoumeh Nasiri Kenari
Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi
Prof. Mohammad Saleh Olia
Prof. Homayoon Oraizi Esfahani

Prof. Mohammad Pazouki
Dr. Mehrdad Qayyoomi Bidhendi
Prof. Rahbar Rahimi
Prof. Reza Safabakhsh
Prof. Majid Saffar Avval

Prof. Ali Shahandeh Nookabadi
Prof. Ahmad Reza Sherafat
Prof. Seyed Abbas Shojaosadati
Prof. Mahmood Mehrdad Shokrieh
Dr. Zohreh Tafazoli

Prof. Masoud Tajrishi

Prof. Ebrahim Vasheghani Farahani

Prof. Manouchehr Vosoughi

New Photos