در حال حاضر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران 4 عضو افتخاری دارد. آیت الله آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اولین عضو افتخاری فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران بودند که در دی ماه سال 1395 دار فانی را وداع گفتند.

جدید ترین تصاویر

نشست شاخه مهندسی شیمی-1
خانم دکتر سیمین ناصری
خانم دکتر معصومه نصیری کناری
آقای دکتر مهدی محقق

پخش فیلم