گروه علوم انسانی

- دکتر شهین اعوانی

- دکتر آزیتا افراشی

- دکتر شهرام پازوکی

- دکنر محمدرضا حسینی بهشتی

- دکتر احمدعلی حیدری

- دكتر يدالله دادگر

- دكتر حسن دانايی فر

- دكتر حسين راغفر

- دکتر حمید طالب زاده

- دکتر بیژن عبدالکریمی

- دكتر ابوالحسن فقيهی

- دکتر حسین کلباسی

- دکتر شمس الملوک مصطفوی

- دکتر علی اصغر مصلح

- دكتر ابوالقاسم مهدوی مزده

- دکتر فرشاد مؤمنی

- دکتر شهین نعمت زاده

گروه علوم پایه

- دکتر کیوان آقابابایی سامانی

- دكتر ايمان افتخاری

- دكتر حميد پزشك

- دکتر وحید توکلی

- دکتر فرهاد ثبوتی

- دکتر فرهاد رحیمی

- دکتر پروین رستمی

- دكتر حميد زارع نهندی

- دكتر نسرين سلطانخواه

- دکتر سیدمهدی سیدی

- دکتر عباس شفیعی (شاخه زیست شناسی)

- دکتر احمد شیخی

- دکتر عباس صاحب قدم لطفی

- دکتر علی فرازمند

- دكتر ياسمن فرزان

- دکتر محمدرضا قاسمی

- دکتر بابک کریمی

- دكتر خشايار كريميان

- دکتر بهنام کشاورزی

- دكتر محمدصال مصلحيان

- دکتر علی متولی زاده اردکانی

- دکتر محمد نوری زنوز

- دکتر وحید نیکنام

- دکتر علیرضا ولی زاده

- دکتر سیامک یاسمی

گروه علوم دامپزشكی

- دكتر هدايت حسينی

- دكتر صمد لطف اله زاده

گروه علوم کشاورزی

- دکتر جعفر ارشاد

- دكتر سيدمحمد اشكان

- دکتر مرتضی الماسی

- دکتر زهرا امام جمعه

- دکتر منصور امیدی

- دکتر جواد بذرافشان

- دکتر بهرام پیمانی فرد

- دكتر سيدعلی پيغمبری

- دکتر تیمور توکلی

- دکتر همایون حسین زاده صحافی

- دکتر فرهاد خرمالی

- دکتر شهرام دخانی

- دکتر آرش دوراندیش

- دکتر رسول زارع

- دکتر مجتبی زاغری

- دکتر شاهرخ زند پارسا

- دکتر محمدعلی سحری

- دکتر حمید سیادت

- دکتر اسماعیل شهبازی

- دکتر حسن صالحی

- دکتر علیرضا صبوری

- دکتر محمدجواد ضمیری

- دکتر علی طویلی

- دکتر یوسف عباسپور گیلانده

- دكتر مجيد عزيزی

- دكتر مهدی فائزی پور

- دکتر جواد فرهودی

- دكتر جهانگیر فقهی

- دکتر مهدی کدیور

- دکتر وازگین گریگوریان

- دکتر نغمه مبرقعی دینان

- دكتر سعيد محرمی پور

- دكتر باقر مجازی اميری

- دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی

- دکتر سید سعید محتسبی

- دکتر محمدرضا مصدقی

- دکتر آرش ملکیان

- دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی

- دکتر سیداحمد میرشکرایی

- دكتر علي اكبر نظری سامانی

- دکتر محمدرضا نقوی

- دكتر رسول واعظ ترشيزی

- دكتر كورش وحدتی

- دکتر سعید یزدانی

گروه علوم مهندسی

- دکتر محمود نيلی احمدآبادی

- دكتر محمدتقی احمدی

- دکتر ابراهیم اصل سلیمانی

- دكتر محمدرضا اكبری جوكار

- دکتر محمدصالح اولیاء

- دكتر زهرا اهری

- دکتر امیر بدخشان

- دکتر مهدی بشیری

- دكتر كامبيز بديع

- دکتر مسعود تجریشی

- دكتر زهره تفضلی

- دکتر سیدمحسن حبیبی 

- دكتر علی موقر رحيم آبادی

- دكتر علی خاكی صديق

- دکتر رهبر رحیمی

- دكتر سيدعباس شجاع الساداتی

- دکتر احمدرضا شرافت

- دکتر مجید صادق آذر

- دکتر مجید صفار اول

- دكتر رضا صفابخش

- دکتر همایون عریضی اصفهانی

- دکتر محمود فتوحی فیروزآباد

- دکتر گئورک قره پتيان

- دكتر مهرداد قيومی بيدهندی

- دکتر جعفر کیوانی

- دکتر بهروز گتمیری

- دکتر رضا مکنون

- دكتر سيدحسين منصوری

- دکتر محمود مهردادشکریه

- دكتر علی غفاری (شاخه مهندسی مكانيك)

- دكتر حميد نديمی

- دکتر معصومه نصیری کناری

- دكتر محمدكاظم مروج فرشی

- دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

- دكتر منوچهر وثوقی

IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه