شورای پژوهشی متشکل از معاون پژوهشی، دبیر فرهنگستان و نمایندگان گروه های علمی فرهنگستان است. جلسات این شورا دو هفته یک بار تشکیل می شود. ریاست شورا با معاون پژوهشی است.


 اعضای شورا

- دکتر علی اکبر صالحی (معاون پژوهشی)

- دکتر رضا فرجی دانا (دبیر فرهنگستان)

- دکتر غلامرضا اعوانی (نماینده گروه علوم اسلامی)

- دکتر فرامرز رفیع پور (نماینده گروه علوم انسانی)

- دکتر محمدمهدی شیخ جباری (نماینده گروه علوم پایه)

- دکتر حسن تاج بخش (نماینده گروه علوم دامپزشکی)

- دکتر حسن احمدی (نماینده گروه علوم کشاورزی)

- دکتر حسن ظهور (نماینده گروه علوم مهندسی)

 

وظايف شورای پژوهشی

- مطالعه سیاست های کلان پژوهشی کشور و فرهنگستان، تدوین سیاست های پژوهشی فرهنگستان با توجه به اهداف و وظایف فرهنگستان و در راستای چشم انداز و اعلام آن به رئيس فرهنگستان 

- بررسی و تعیین راه های ارتباط پژوهشی فرهنگستان با مسئولان پژوهشی سازمان ها و مؤسسات پژوهشی داخل و خارج کشور

- بررسی فعالیت های پژوهشی گروه های علمی فرهنگستان و ارائه پیشنهادهای لازم جهت ارتقای وضع پژوهشی آنها

- تدوین آیین نامه های داخلی مرتبط با طرح ها و فعالیت های پژوهشی و نظایر آنها و ارائه به رئیس فرهنگستان

- بررسی مسائل و مشکلات پژوهشی فرهنگستان

- تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فعاليت های پژوهشی فرهنگستان و اعلام آن به رئیس فرهنگستان

- بررسی موضوعات مرتبط با امور پژوهشی فرهنگستان ارائه شده از سوی گروه های علمی و اعلام نظر به رئیس فرهنگستان

- بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنهاد طرح های پژوهشی جدید و اعلام به شورای علمی جهت تصویب نهایی آن

- تعیین داور یا ناظر برای ارزیابی گزارش های مرحله ای و نهایی طرح های پژوهشی

- اظهار نظر در مورد نتایج حاصل از طرح های پژوهشی و اعلام به شورای علمی جهت تصویب نهایی و تسویه حساب با مدیر طرح

- مطالعه و بررسی آیین نامه ها و دستور العمل ها و برنامه های علمی و پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم

- مطالعه و بررسی امور ارائه شده از سوی معاون پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم

- مطالعه و بررسی و اعلام نظر در رابطه با امور محوله از سوی رئیس فرهنگستان و شورای علمی

 

 

IMAGE گفتگوی مردم نامه با دکتر رضا داوری اردکانی
تاریخ در ترازو
IMAGE گفتگوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی با دکتر حسین نمازی
مباحث نظری و عملی اقتصاد کشور در 40 سال اخیر
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر هاشم رفیعی تبار
تقلب در علم یک نوع جنایت است
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر مهدی گلشنی
کرونا هشدار داد که دست از تکبر و غرور برداریم
IMAGE گفتگوی حکیم مهر با دکتر سید شهرام شکرفروش
سلامت مواد غذایی و تغذیه دامی
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر علی حائریان اردکانی
استادان باید الگوی دانشجویان باشند