• یکصد و پانزدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان برگزار شد
  • با حضور وزیر آموزش و پرورش در فرهنگستان، دومین جلسه کارگروه بررسی وضع آموزش و پرورش کشور برگزار شد
  • شماره جدید نشریه فرهنگستان علوم منتشر شد

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر مهدی گلشنی
ارزیابی کارنامه علمی فرهنگستانها
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
نسبت فلسفه و سیاست
IMAGE گفتگو با دکتر حسن تاج بخش
وین جهد می کند که بگیرد غریق را
IMAGE گفتگو با دکتر حسن ظهور
مهندسی زیر ذره بین اخلاق
IMAGE گفتگو با دکتر مهدی بهزاد
دنیای عجیب خط و نقطه ها