معاون پژوهشی با انتخاب و حکم رئیس فرهنگستان منصوب می شود. 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

مهندس احمد صادقی
دکتر محمود حکمت نیا
02
بزرگداشت دکتر غلامرضا اعوانی