شاخه مهندسی صنایع 6 عضو دارد. ریاست شاخه در حال حاضر بر عهده آقای دکتر عبداله آقائی است.

 

اعضای شاخه

- دکتر عبداله آقائی (عضو وابسته)

- دکتر امیر البدوی (عضو وابسته)

- دکتر رضا توکلی مقدم (عضو وابسته)

- دکتر محمد مدرس یزدی (عضو وابسته)

- دکتر محمدرضا اکبری جوکار (همکار مدعو)

- دکتر محمدصالح اولیاء (همکار مدعو)

 

IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر رضا داوری اردکانی
اصحاب ایدئولوژی فلسفه را آلوده به سیاست کردند
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در غرب زنده است
IMAGE گفتگو با دکتر حسن تاج بخش
کتابخانه شکوفه‌زار دانشمندان است
IMAGE گفتگوی انجمن اندیشه و قلم با دکتر رسول جعفریان
مدافع اصل علم هستم
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
دولت از افراد دارای نبوغ حمایت کند

جدید ترین تصاویر

همایش گروه علوم انسانی
98-2-26
خانم دکتر معصومه نصیری کناری
09