شاخه زراعت و اصلاح نباتات 9 عضو دارد. ریاست شاخه در حال حاضر بر عهده آقای دکتر مصطفی ولی زاده است.

 

اعضای شاخه

- دکتر علیرضا کوچکی (عضو پیوسته)

- دکتر بهمن یزدی صمدی (عضو پیوسته)

- دکتر عبدالمجید رضایی (عضو وابسته)

- دکتر داریوش مظاهری (عضو وابسته)

- دکتر مصطفی ولی زاده (عضو وابسته)

- دکتر منصور امیدی (همکار مدعو)

- دکتر سیدعلی پیغمبری (همکار مدعو)

- دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی (همکار مدعو)

- دکتر محمدرضا نقوی (همکار مدعو)

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_1
انرژی و محیط زیست
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_10
دکتر محمدرضا عسکری