• مجموعه مقالات و سخنرانی های اولین همایش «فرآیند استاندارد آموزش و آموزش استاندارد در چرخه آموزش کشور» منتشر شد
  • یکصد و هفدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم برگزار شد
  • دکتر عباس منوچهری به عضویت وابسته فرهنگستان علوم برگزیده شد
  • سومین شماره مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی منتشر شد

 

چهارصد و شصت و چهارمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم روز یکشنبه 19 دی ماه به ریاست آقای دکتر داوری اردکانی و با حضور آقایان دکتر نمازی، دکتر شاهدی، دکتر محقق ­داماد، دکتر ثبوتی، دکتر شریفی تهرانی، دکتر سهراب پور، دکتر نادعلیان و دکتر ظهور تشکیل شد.

در ابتدای جلسه صورت جلسه چهارصد و شصت و سوم شورای علمی به تصویب رسید. در ادامه، طرح پژوهشی پیشنهادی گروه علوم مهندسی با عنوان «نقش زنان در علم و فناوری در ایران» که در جلسه شورای پژوهشی مورخ 28/9/1395 تأیید شده است، به تصویب رسید. تصویب گزارش نهایی طرح پژوهشی «فرهنگ سازی محیط ­زیست- بخش دوم» و خاتمه طرح مزبور نیز از دیگر تصمیمات جلسه بود (گزارش نهایی طرح در جلسه شورای پژوهشی مورخ 28/9/1395 به تأیید رسیده است). موافقت کلی با پیشنهاد شورای پژوهشی مبنی بر فراهم­ کردن مجموعه ­ای با محتوای «مطالب اعضای فرهنگستان در مورد موضوعات مهم و کلان و همچنین مسائل و مشکلات مهم در زمینه ­های علمی تخصصی» توسط فرهنگستان در ابتدای هر سال و چاپ آن، موافقت کلی با پیشنهاد گروه علوم کشاورزی درخصوص انتشار مجموعه­ ای با عنوان «نگاهی به 25 سال فعالیت گروه علوم کشاورزی» و نیز پیشنهاد انتشار گزارش فعالیت ­های 25 ساله فرهنگستان با تجمیع گزارش فعالیت­ های گروه ­های علمی، و موافقت با تمدید همکاری مدعو خانم دکتر نسرین سلطانخواه و آقایان دکتر رحیم زارع نهندی، دکتر حمید پزشک، دکتر ایمان افتخاری و دکتر محمد صال مصلحیان برای یک دوره دو ساله دیگر در گروه علوم پایه فرهنگستان، از دیگر مصوبات چهارصد و شصت و چهارمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم بود.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر محمدقلی نادعلیان
نیم قرن آموزش و پژوهش در دامپزشکی
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
انکار ایران، انکار وجود خویش است
IMAGE گفتگو با دکتر مهدی گلشنی
ارزیابی کارنامه علمی فرهنگستانها
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
نسبت فلسفه و سیاست
IMAGE گفتگو با دکتر حسن تاج بخش
وین جهد می کند که بگیرد غریق را
IMAGE گفتگو با دکتر حسن ظهور
مهندسی زیر ذره بین اخلاق