چهارصد و شصت و چهارمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم روز یکشنبه 19 دی ماه به ریاست آقای دکتر داوری اردکانی و با حضور آقایان دکتر نمازی، دکتر شاهدی، دکتر محقق ­داماد، دکتر ثبوتی، دکتر شریفی تهرانی، دکتر سهراب پور، دکتر نادعلیان و دکتر ظهور تشکیل شد.

در ابتدای جلسه صورت جلسه چهارصد و شصت و سوم شورای علمی به تصویب رسید. در ادامه، طرح پژوهشی پیشنهادی گروه علوم مهندسی با عنوان «نقش زنان در علم و فناوری در ایران» که در جلسه شورای پژوهشی مورخ 28/9/1395 تأیید شده است، به تصویب رسید. تصویب گزارش نهایی طرح پژوهشی «فرهنگ سازی محیط ­زیست- بخش دوم» و خاتمه طرح مزبور نیز از دیگر تصمیمات جلسه بود (گزارش نهایی طرح در جلسه شورای پژوهشی مورخ 28/9/1395 به تأیید رسیده است). موافقت کلی با پیشنهاد شورای پژوهشی مبنی بر فراهم­ کردن مجموعه ­ای با محتوای «مطالب اعضای فرهنگستان در مورد موضوعات مهم و کلان و همچنین مسائل و مشکلات مهم در زمینه ­های علمی تخصصی» توسط فرهنگستان در ابتدای هر سال و چاپ آن، موافقت کلی با پیشنهاد گروه علوم کشاورزی درخصوص انتشار مجموعه­ ای با عنوان «نگاهی به 25 سال فعالیت گروه علوم کشاورزی» و نیز پیشنهاد انتشار گزارش فعالیت ­های 25 ساله فرهنگستان با تجمیع گزارش فعالیت­ های گروه ­های علمی، و موافقت با تمدید همکاری مدعو خانم دکتر نسرین سلطانخواه و آقایان دکتر رحیم زارع نهندی، دکتر حمید پزشک، دکتر ایمان افتخاری و دکتر محمد صال مصلحیان برای یک دوره دو ساله دیگر در گروه علوم پایه فرهنگستان، از دیگر مصوبات چهارصد و شصت و چهارمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم بود.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن

جدید ترین تصاویر

سخنرانی
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_10
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_5
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_5

پخش فیلم