فرا رسیدن اربعین حسینی را تسلیت عرض می کنیم


دکتر حسن ابراهیم‌زاده

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1381

استاد بازنشسته زیست‌ شناسی دانشگاه تهران

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی، دانشگاه پاریس، فرانسه

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگينامه علمی فارسی


دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه تهران
درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران

 

زندگینامه علمی فارسی

سایت شخصی

 


دکتر حسن احمدی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1388

استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

درجه تحصيلی: دکتری تخصصی آبخيزداری، دانشگاه بردو فرانسه

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگينامه علمی فارسی

 


دکتر علی اسلامی
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته انگل‌شناسی دانشگاه تهران
درجه تحصيلی: دکتری دامپزشکی دانشگاه تهران، دكتری تخصصی انگل‌شناسی دانشگاه تهران
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر محمدرضا اسلامی
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی مهندسی مکانیک دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، آمریکا
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

زندگینامه علمی انگلیسی

 


دکتر احسان اشراقي
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه تهران
درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی تاریخ دانشگاه تهران
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر غلامرضا اعوانی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1387

استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه شهيدبهشتي

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی فلسفه دانشگاه تهران

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر سیدمهدی الوانی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1396

استاد بازنشسته مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی مدیریت دولتی، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، امریکا 

 


دکتر کرامت الله ایزدپناه
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته گیاه پزشکی دانشگاه شيراز
درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی گياه‌ شناسي دانشگاه کالیفرنیا (ديويس)، آمریکا
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

زندگينامه علمی فارسی

 


دکتر محمدحسن بزرگمهري فرد
عضو پيوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران
درجه تحصيلی: دكتري تخصصی بيماري های طيور دانشگاه ايرلند، ايرلند
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر سیدمحمد بلورچیان تبريزی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1369

استاد بازنشسته شیمی دانشگاه تبریز / بنیانگذار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

درجه تحصيلی: دکتری داروسازی دانشگاه تبریز، دکتری تخصّصی شیمی دانشگاه بوردو، فرانسه

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر مهدی بهادری نژاد

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1369

استاد بازنشسته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی مهندسی مکانیک دانشگاه ایلی نوی، آمریکا

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی مختصر (به فارسی)

زندگینامه علمی مختصر (به انگلیسی)

 


دکتر مهدی بهزاد

عضو پيوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1388

استاد بازنشسته دانشگاه تربيت معلم (خوارزمی)

درجه تحصيلی: دکتری تخصصی رياضيات دانشگاه ايالتی ميشيگان، آمريکا

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی فارسی

زندگینامه علمی انگلیسی

 


دکتر غلامعباس توسلی
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه تهران
درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی جامعه شناسی دانشگاه سوربون، فرانسه

 

 

زندگينامه علمی فارسی

 


دکتر حسن تاج بخش

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1370

استاد بازنشسته میکروب شناسی، ایمنی شناسی و تاریخ علم دانشگاه تهران

درجه تحصيلی: دکتری دامپزشکی دانشگاه تهران، تخصّص طب گرمسیری، میکروب شناسی و ایمنی شناسی انستیتو پاستور پاریس، فرانسه

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی فارسی

 


 دكتر جعفر توفيقي

عضو پيوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1395

استاد مهندسی شيمی دانشگاه تربيت مدرس

درجه تحصيلی: دكتری تخصصی مهندسی شیمی، دانشگاه پلی تكنيك بخارست، رومانی

آدرس الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی انگلیسی


دکتر یوسف ثبوتی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1369

استاد فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه- زنجان

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی نجوم و اختر فیزیک دانشگاه شیکاگو، آمریکا

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحه شخصی

 


دکتر پرویز جبّه دار مارالانی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از

استاد بازنشسته مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی مهندسی برق-کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، آمریکا

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی انگلیسی

 


دکتر رسول جعفریان

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1397

استاد تاریخ دانشگاه تهران

آدرس الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


آیت الله محمدابراهیم جناتی
عضو پیوسته فرهنگستان 
مجتهد و فقيه

 

 زندگینامه علمی فارسی

سایت شخصی

 


دکتر محمدحسین حلیمی
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی زیبایی شناسی و علوم هنر دانشگاه پاریس (سوربون)، فرانسه
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر مرتضی خوشخوی
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته علوم باغبانی دانشگاه شیراز
درجه تحصيلی:‌ دکتری تخصّصی باغبانی دانشگاه بث، انگلستان
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

زندگينامه علمی فارسی

 


دکتر رضا داوری اردکانی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1369

استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه تهران

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی فلسفه دانشگاه تهران

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگينامه علمی فارسی

زندگینامه علمی انگلیسی

سایت شخصی

 


دکتر علی درویش زاده
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته زمین شناسی دانشگاه تهران
درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی پترولوژی دانشگاه کلرمون فران، فرانسه
آدرس الكترونيكی: Am_darvishzadeh@ yahoo.com

 

 زندگینامه علمی فارسی

زندگینامه علمی انگلیسی

 


دکتر پرویز دوامی
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی مهندسی متالورژی دانشگاه لیدز، انگلستان
آدرس الكترونيكی: pdavami@Razi_center.net

 

 زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر مهدی رجبعلی‌پور

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1369

استاد بازنشسته ریاضی دانشگاه شهیدباهنر کرمان

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی ریاضی دانشگاه تورنتو، کانادا

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر علی رضاخانی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1384

استاد بازنشسته بیماری های داخلی دام های بزرگ دانشگاه شیراز

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی بیماری های داخلی دام های بزرگ دانشگاه بریستول، انگلستان

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر فرامرز رفیع‌پور
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته جامعه‌ شناسی دانشگاه شهیدبهشتی
درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی علوم اجتماعی دانشگاه هوهنهایم آلمان
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر علیرضا سپاسخواه

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1369

استاد بازنشسته آبیاری دانشگاه شیراز

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی هیدرولوژی خاک دانشگاه ایالتی ارگان، آمریکا

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگينامه علمی فارسی

 


دکتر نصرالله سفیدبخت
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته علوم دامی دانشگاه شیراز
درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی علوم دامی دانشگاه ایالتی یوتا، آمریکا
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

زندگينامه علمی فارسی

 


دکتر سعید سهراب‌پور

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

استاد مهندسی مكانیك دانشگاه صنعتی شریف

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی مهندسی مكانیك دانشگاه بركلی، آمریکا

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر عباس شریفی تهرانی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1370

استاد بازنشسته گیاه پزشکی دانشگاه تهران

درجه تحصيلی: دکتری تخصصی بیماری شناسی گیاهی دانشگاه پاریس، فرانسه

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگينامه علمی فارسی

 


دکتر سيدحسين صفايی
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته حقوق دانشگاه تهران
درجه تحصيلی: دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه سوربون، فرانسه
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر حسن ظهور

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1370

استاد بازنشسته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی مهندسی مکانیک دانشگاه پردو، آمریکا

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر محمدرضا عارف

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی مهندسی برق- مخابرات دانشگاه استانفورد، آمریکا

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر علی کاوه

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1369

استاد مهندسی سازه دانشگاه علم و صنعت ایران

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی مهندسی سازه دانشگاه لندن، انگلستان

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی انگلیسی

صفحه شخصی دانشگاه

Link to Google Scholar

 


دکتر علیرضا کوچکی

عضو پیوسته فرهنگستان و استاد اکولوژی تولید محصول دانشگاه فردوسی مشهد

درجه تحصیلی: دکتری تخصّصی تولید محصول دانشگاه ولز، انگلستان
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

زندگينامه علمی فارسی


دکتر مهدی گلشنی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1369

استاد بازنشسته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

درجه تخصصی: دکتری تخصّصی فیزیک دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، آمریکا

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر سیدمصطفی محقق داماد

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1370

استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

درجه تخصصی: دکتری تخصّصی حقوق دانشگاه کاتولیک لوون، بلژیک / درجه اجتهاد، قم

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگينامه علمی فارسی

زندگینامه علمی انگلیسی

 


دکتر محمدرضا مخبر دزفولی
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد طب داخلی دامپزشکی دانشگاه تهران
درجه تحصيلی: دکتری تخصصی طب داخلی دامپزشکی، دانشگاه تهران
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر فريد مُر
عضو پيوسته فرهنگستان و استاد زمين شناسي دانشگاه شيراز
درجه تحصيلی: دكتري تخصصی زمين شناسي دانشگاه لندن، انگلستان
آدرس الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر فتح الله مضطرزاده

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1369

استاد بازنشسته علم مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی مواد دانشگاه فنی هانوفر، آلمان

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگينامه علمی فارسی

 


دکتر محمدقلی نادعلیان
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته بیماری های داخلی دام های بزرگ دانشگاه تهران
درجه تحصيلی: دکتری دامپزشکی دانشگاه تهران؛ دکتری تخصّصی بیماری های داخلی دام های بزرگ، دانشگاه تهران
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

زندگینامه علمی فارسی

 


دکتر حسین نمازی
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی
درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی اقتصاد دانشگاه اینسبروک، اتریش
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

زندگينامه علمی فارسی

 


دکتر لطف الله یارمحمدی
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته زبان انگلیسی و زبان‌شناسی دانشگاه شیراز
درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی زبانشناسی و آموزش زبان دانشگاه ایندیانا، آمریکا
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

زندگينامه علمی

 


دکتر بهمن یزدی صمدی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1369

استاد بازنشسته ژنتیک و پرورش گیاه دانشگاه تهران

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی ژنتیک و پرورش گیاه دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگينامه علمی فارسی

 


دکتر هادی ندیمی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

تاریخ عضویت پیوسته: از 1370

استاد بازنشسته معماری دانشگاه شهید بهشتی

درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی معماری دانشگاه مطالعات فلورانس، ایتالیا

آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی فارسی

زندگینامه علمی انگلیسی

 


دکتر محمود یعقوبی
عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
درجه تحصيلی: دکتری تخصّصی مهندسی مکانیک دانشگاه پردو، آمریکا
آدرس الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

 

زندگینامه علمی فارسی

زندگینامه علمی انگلیسی

 

IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_11
06
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »
بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_1